Najbliższe nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich planowane są w IV kwartale br.

Na archiwalnej stronie można zapoznać się z dotychczasowymi naborami: http://lgdodra.szlakodry.info/leader/lsr2014_2020/nabory_2019