Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami udostępnionym przez Ministerstwo Rolnictwa po Konferencji dla Lokalnych Grup Działania w Koszęcienie 30 września 2015. Prezentacje dotyczą działań w ramach podejścia Leader i wdrażania LSR.

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik, jak unikać najczęściej popełnianych błędów opracowała także ARiMR ARiMR – zobacz broszurę (uwaga, stan na wrzesień 2015).

Elektroniczne wersje ulotek opracowanych przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich:

Prezentacja dot. środków na podejmowanie i rozwijania działalności gospodarczej w ramach Leadera – szkolenie Ścinawa 21.12.2016